Wat is emotionele intelligentie en waarom is het zo belangrijk voor je kind?

Wat is het?

In een wereld die steeds meer gericht is op kennis en vaardigheden is het concept van emotionele intelligentie een verademing. Dit begrip, dat populariteit verwierf dankzij het werk van Amerikaanse psychologen zoals Howard Gardner, Daniel Goleman, Peter Salovey en John Mayer, onderstreept het belang van het begrijpen en beheersen van emoties, zowel bij anderen als bij onszelf.

"De kracht achter succesvolle relaties en carrières? Emotionele intelligentie!"

Steven Gielis

Emotionele intelligentie is het vermogen om emoties te herkennen, begrijpen, beheren en gebruiken om zo effectief te communiceren en relaties op te bouwen. Het is dus niet alleen belangrijk dat je je eigen gevoelens kunt herkennen en begrijpen, maar ook dat je je empathisch opstelt naar anderen toe.

Maar waarom is het zo belangrijk?

Een groot EQ brengt heel wat voordelen met zich mee. Door effectief te communiceren en oprechte verbindingen te maken met anderen kunt je beter samenwerken en problemen oplossen, bevorder je wederzijds begrip en respect, wat dan weer leidt tot betere relaties, zowel persoonlijk als professioneel. Emotionele intelligentie is een cruciaal onderdeel voor het welzijn van mensen – en dus ook van kinderen. Uit onderzoek blijkt dat kinderen met een hogere emotionele intelligentie beter presteren op verschillende gebieden van het leven. Ze zijn veerkrachtiger, kunnen beter omgaan met stress, tonen meer empathie en zijn creatievere probleemoplossers. Kortom, ze zijn beter voorbereid op de uitdagingen van het leven.

Kinderen met een hoger EQ groeien uit tot emotioneel sterke volwassenen, wat dan weer een impact heeft op ons professionele succes en welzijn. Werknemers met een sterke emotionele intelligentie communiceren effectiever, kunnen beter samenwerken en conflicten oplossen en zijn in staat een positievere werkcultuur te bevorderen.

Hoe komt het tot stand?

Emotionele intelligentie is een complex begrip en wordt beïnvloed door een combinatie van biologische, psychologische en sociale factoren. De omgeving waarin kinderen en jongeren opgroeien heeft een grote impact op hoe ze zich ontwikkelen als mens. Het is ook aangetoond dat emotionele intelligente bij kinderen samenhangt met een positief zelfbeeld en hen helpt bij het ontwikkelen van veerkracht en aanpassingsvermogen. Maar niet elk kind loopt over van een stevig zelfbeeld. Een goeie manier om een positief zelfbeeld te stimuleren zijn positieve affirmaties. Dat zijn mantra’s die je opzegt en die je helpen om positief in het leven te staan. Een soort zelfspraak dus. Je kan dit heel eenvoudig samen met je kind oefenen. Ga samen voor de spiegel staan en zeg de affirmaties hardop voor:

  • Ik ben een waardevol persoon
  • Ik ben trots op mezelf en mijn prestaties
  • Ik ben geliefd en word geaccepteerd zoals ik ben
  • Ik ben een goede vriend en help anderen graag
  • Ik kan mezelf vergeven als ik fouten maak

Door kinderen succeservaringen te bezorgen en effectieve strategieën te leren om hun emoties te reguleren, kun je hen positief zelfbeeld versterken, wat dan op zijn beurt weer impact heeft op de emotionele intelligentie.

Emotionele intelligentie is geen ‘wollig gedoe’, maar een essentiële vaardigheid die ons helpt om succesvolle relaties op te bouwen, zowel persoonlijk als professioneel. In een wereld die steeds complexer wordt, is het vermogen om emoties te begrijpen en beheren een waardevolle troef en een belangrijke stap op weg naar meer welzijn. De impact van emotionele intelligentie reikt veel verder dan wat je op het eerste zicht verwachten, zeker bij kinderen.

Meer weten over hoe je de emotionele intelligentie van je kind stap voor stap kan versterken?

Luister live mee naar de LifeTalks sessie van 23 mei met orthopedagoog Steven Gielis of ontdek het in het boek Expeditie Gevoel van Steven Gielis.  

In samenwerking met Lannoo.