Wegwijs in het Groeipakket

Verhalen

Het Groeipakket, je hebt er zeker al over gehoord. Misschien klinkt Kindergeld je bekender in de oren? Het bedrag dat je elke maand op je rekening krijgt, bestaat uit heel wat onderdelen. We zetten ze voor jou helder op een rijtje.

Wat is het Groeipakket?

Dat is de vroegere kinderbijslag of het kindergeld in Vlaanderen. Sinds 1 januari 2019 heeft elke regio in België een eigen kinderbijslagsysteem, met andere bedragen en regels. Je krijgt als ouder elke maand een bedrag voor de opvoeding en verzorging van je kind(eren).

Wat zit er in het groeipakket?

— 01

Voor elk kind:

  • Een eenmalig Startbedrag bij de geboorte van je kind.
  • Een vast maandelijks basisbedrag, afhankelijk van de leeftijd van je kind, de geboortedatum en je gezinssituatie.
  • Schoolbonus: een jaarlijks bedrag in augustus voor elk kind.

— 02

Voor kinderen die meer ondersteuning nodig hebben:

  • Zorgtoeslagen: maandelijkse toeslagen aangepast aan de situatie van je kind.
    Bijvoorbeeld voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte, een wezentoeslag en een pleegzorgtoeslag.

— 03

Voor kinderen die naar een door Vlaanderen erkende of gesubsidieerde kinderopvang of school gaan in Vlaanderen of Brussel:

  • Participatietoeslagen: de kinderopvangtoeslag, kleutertoeslag en een schooltoeslag (studietoelage)

— 04

Voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen (geboren voor of na 1 januari 2019):

  •  Sociale toeslag

Meer praktische informatie over het Groeipakket.

Welke bijkomende toeslagen zijn er nog?

Je hebt de kleuterbijslag, de kinderopvangtoeslag, de schooltoeslag en de studietoelage.

Deze blog is tot stand gekomen in samenwerking met MyFamily.