Suiker: van biet tot keuken

Het beste zaaigoed

Jaarlijks verwerkt de Tiense Suikerraffinaderij zo’n 3,5 tot 4,2 miljoen ton bieten. Dat levert om en bij de 500.000 tot 650.0000 ton witte suiker op, die wordt verwerkt tot verschillende producten. Voor het moederbedrijf Südzucker begint het proces al bij het zoeken naar het beste bietenzaad. Hun team van agronomen begeleidt de 4.000 landbouwers met wie de raffinaderij samenwerkt. Samen zorgen ze ervoor dat de planten zich zo goed mogelijk ontwikkelen op de akkers.

Van nature duurzaam

Suikerbieten zijn trouwens bijzondere planten. Ze bevatten niet alleen suiker, maar ze zijn ook uitstekende bodemverbeteraars. De landbouwers verbouwen de suikerbieten in rotatieteelt, wat betekent dat er de daaropvolgende 3 tot 7 jaar andere gewassen groeien. Omdat de bieten het bodemleven ondersteunen, zijn die volgende teelten beter beschermd.

En er is meer:

  • Suikerbieten absorberen ook heel gemakkelijk stikstof, wat het nitraatgehalte in de grond vermindert. Zo komt er nadien minder stikstof in de natuur.
  • Ze hebben ook weinig of geen irrigatie nodig.
  • Hun bladeren kunnen dienen als veevoeder of als bodembemester.

Verkleinde milieu-impact door lokale teelt

Om de impact op het milieu zo klein mogelijk te houden, doet de Tiense Suikerraffinaderij er nog een schepje bovenop. De onderneming kiest er namelijk voor om enkel samen te werken met boerderijen in een straal van gemiddeld 50 kilometer rond de vestigingen in Tienen en Wanze (bij Hoei).

... en door waterherwinning

De suikerraffinaderij helpt ook de boeren als er watertekort is. Bieten bestaan voor 75% uit water. Al dat vocht recycleert het bedrijf via een systeem van zuiveringsinstallaties en bezinkingsvijvers. Als het een heel droge zomer is, kunnen de lokale boeren dat water gratis komen ophalen.

Unieke Belgische uitvinding

In de raffinaderij volgen de bieten een haarfijn uitgestippeld verwerkingsproces:

  • In wastrommels spuiten enorm krachtige waterkanonnen (vier keer zo sterk als brandweerspuiten) de resterende aarde en steentjes weg.
  • Vervolgens worden ze in frietvormige snijdsels geraspt.
  • De snijdsels worden in een diffusietrommel ondergedompeld in water van 72 °C.

De diffusietrommel is een Belgische uitvinding die al honderd jaar overal ter wereld wordt ingezet!

  • Door het verschil in suikergehalte – de frietjes bevatten 17 à 18% suiker – absorbeert het water de glucose, fructose en sacharose uit de vezels.
  • De snijdsels worden geperst wat nog meer vloeistof oplevert.

De overgebleven pulp dient trouwens als kwalitatief veevoeder. Zo gaat niets verloren.

Zuiveren en verdampen

Door de onzuiverheden te laten bezinken en weg te filteren, ontstaat ‘dunsap’, een volledig doorzichtige vloeistof die 12 à 13% suiker bevat. Het grootste deel van het water verdwijnt door het dunsap door een verdampingsinstallatie te sturen, hoge stoomkolommen die onderling verbonden zijn. Zo krijg je ‘diksap’, met een suikergehalte van 68%. Die vloeistof wordt opgeslagen in grote tanks en dient om het hele jaar door suikerkristallen te produceren.

Kristalsuiker

Om echte suikerkristallen te krijgen, moet dat diksap nog eerst verschillende keren langs vacuüm-kookapparatuur en centrifuges. Na het drogen en koelen, heb je dan de kristalsuiker die in de winkelrekken ligt.

Tiense Suiker is een partner van Colruyt Group Academy. Tijdens onze (kook)workshops gaan we aan de slag met hun producten om allerlei lekkers te maken.